ویلیام هنری یک پژوهشگر اسطوره‌شناس است که در امریکا زندگی می‌کند. تخصص و مأموریت اصلی او کشف و تفسیر داستان‌های باستانی است که حاوی فناوری پیشرفته‌ی درمانی برای بالابردن ارتعاش معنوی و تقویت قابلیت شفابخشی ذاتی بدن ماست.
او مرتباً در برنامه‌های رادیویی و سخنرانی‌های بین المللی حضور دارد و با اشتراک‌گذاری تفاسیر خود از اسرار باستانی و دانش به‌روز، وعده‌ی هزاره‌ای نوین را می‌دهد.